-

Centre de documentare şi informare (CDI-uri)  
     
Documente de la īnființarea CDI-urilor  
   

-Şcoala Gimnazială "Radu Tudoran"

 

-Şcoala Gimnazială Galbenu

 
-Şcoala Gimnazială Victoria  
-Şcoala Gimnazială Măraşu  
-Şcoala Gimnazială Surdila Greci
-Şcoala Gimnazială Salcia Tudor  
-Şcoala Gimnazială "Al. Vechiu" Zăvoaia  
-Şcoala Gimnazială Viziru  
-Şcoala Gimnazială Ulmu  
-Şcoala Gimnazială Tichilești  
-Şcoala Gimnazială Roșiori  
-Şcoala Gimnazială Jirlău  
-Şcoala Gimnazială Bărăganu  
-Şcoala Gimnazială Gropeni  
-Şcoala Gimnazială Ciocile  
-Şcoala Gimnazială Rīmnicelu  
-Şcoala Gimnazială "Spiru Haret" Īnsurăței  
-Liceul Tehnologic "N. Oncescu" Ianca  
-Liceul Tehnologic "Matei Basarab" Măxineni  
-Liceul Teoretic "G. Vālsan" Făurei  
   

Documente de lucru

 

 

 

-Fişa cadru a profesorului documentarist

 

-Fişa de evaluare a profesorului documentarist

 

-PROGRAMA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, PROFESORI DOCUMENTARIŞTI

 

-CENTRALIZATOR PRIVIND DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE ŞI SPECIALIZĂRILE, PRECUM ŞI PROBELE DE CONCURS VALABIL PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2008

 

-OMECT 5689 din 20.10.2008

 
-Regulament de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare  
   

CDI

 

-Unităţi în care s-au  înfiinţat C.D.I.-uri, conform O.M. 330/13.02.2007 - şi au primit fonduri  în 2007

 
-Unităţi în care s-au înfiinţat C.D.I.-uri în perioada 2000-2006  
-Unităţi C.D.I.- rezervă 2007 - care nu au primit fonduri  
-Unităţi în care se vor  înfiinţa C.D.I.-uri, conform O.M. 3354/03.03.2008 - finanţare 2008  
 
Imagini din activitatea  CDI-urilor

-Şcoala Gimnazială "Radu Tudoran"

-Şcoala Gimnazială Galbenu

-Scoala Gimnaziala Victoria
-Școala Gimnazială Jirlău
-Şcoala Gimnazială Bărăganu
-Şcoala Gimnazială Măraşu
-Şcoala Gimnazială Surdila Greci
-Şcoala Gimnazială Salcia Tudor
-Şcoala Gimnazială "Al. Vechiu" Zăvoaia
-Şcoala Gimnazială Viziru
-Şcoala Gimnazială Ulmu
-Şcoala Gimnazială Tichilești
-Şcoala Gimnazială Roșiori
-Şcoala Gimnazială Gropeni
-Şcoala Gimnazială Ciocile
-Şcoala Gimnazială Rīmnicelu
-Şcoala Gimnazială "Spiru Haret" Īnsurăței
-Liceul Tehnologic "N. Oncescu" Ianca
-Liceul Tehnologic "Matei Basarab" Măxineni
-Liceul Teoretic "G. Vālsan" Făurei
 
Raport de activitate a  CDI-urilor
 

-Şcoala Gimnazială "Spiru Haret" Īnsurăței

-Liceul Tehnologic "N. Oncescu" Ianca
-Şcoala Gimnazială Salcia Tudor
-Şcoala Gimnazială "Radu Tudoran"
-Şcoala Gimnazială "Al. Vechiu" Zăvoaia
-Scoala Gimnaziala Victoria
-Școala Gimnazială Jirlău

-Şcoala Gimnazială Bărăganul

-Şcoala Gimnazială Galbenu

-Şcoala Gimnazială Măraşu

-Şcoala Gimnazială Surdila Greci

-Şcoala Gimnazială Viziru

-Liceul Teoretic "G. Vālsan" Făurei

-Şcoala Gimnazială Rīmnicelu
- Şcoala Gimnazială Ulmu
-Şcoala Gimnazială Roșiori
-Şcoala Gimnazială Gropeni
-Şcoala Gimnazială Ciocile
-Şcoala Gimnazială Tichilești
 -Liceul Tehnologic "Matei Basarab" Măxineni
 

Copyright © 2007

Toate drepturile rezervate. CCD Logo este marca Casei Corpului Didactic Brăila