Welcome  
 

 

 
   

LOCALIZARE:                                                   

 Str. Griviţei, Nr. 328

 810040 Brăila, ROMANIA

 Tel: 0239-615261

 Fax: 0239-611060

 

 E-mail: ccdbraila2007@yahoo.com

 

 Site  www.ccdbraila.ro

   
 

 
 

Locaţie Ón cadrul proiectului  POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Partener P5 Ón cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/cod SMIS 146587,

 

Copyright © 2007

Toate drepturile rezervate. CCD Logo este marca Casei Corpului Didactic Brăila