Noutăţi ...  
       
    Noutăţi  
  NOUTĂȚI

COMUNICAT DE PRESĂ Atelierele marca ”Proiectul CRED” revin în județul Braila, fiind, de data aceasta, dedicate Resurselor Educaționale Deschise realizate în cadrul proiectului și adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar românesc.

Astfel, în Brăila în 15 noiembrie  2023 în intervalul orar 13,00-17,00 la Casa Corpului Didactic – Corp 2 din str. Ana Aslan nr. 10 are loc Atelierul ”Resurse educaționale CRED de la clasă la acasă”

 
   

- AGENDA EVENIMENTULUI - ATELIERUL CRED  Resurse EDUCAȚIONALE  cred DE LA CLASĂ LA ACASĂ organizat de Casa Corpului Didactic Brăila, 15 noiembrie  2023, ora 13.00 -17.00 locația  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA  - CORP 2, Str. Petru Maior nr. 20

- AFISUL EVENIMENTULUI

 
   

 COMUNICAT DE PRESĂ - Atelierele marca ”Proiectul CRED” - astfel, în Brăila, în 27 octombrie 2023 în intervalul orar 11,00-15,00, la Inspectoratul Școlar Județean – corp 2 din str. Petru Maior nr. 20, a avut loc Atelierul ”Resurse educaționale CRED de la clasă la acasă” – Aria curriculară Limbă și comunicare + Aria curriculară Om și societate..

 
   

COMUNICAT DE PRESĂ Atelierele marca ”Proiectul CRED” revin în județul Braila, fiind, de data aceasta, dedicate Resurselor Educaționale Deschise realizate în cadrul proiectului și adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar românesc.

Astfel, în Brăila în 27 octombrie  2023 în intervalul orar 11,00-15,00 la Inspectoratul Școlar Județean – Corp 2 din str. Petru Maior nr. 20 are loc Atelierul ”Resurse educaționale CRED de la clasă la acasă”

 
   

- AGENDA EVENIMENTULUI - ATELIERUL CRED  Resurse EDUCAȚIONALE  cred DE LA CLASĂ LA ACASĂ organizat de Casa Corpului Didactic Brăila, 27 octombrie  2023, ora 11.00 -15.00 locația  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA  - CORP 2, Str. Petru Maior nr. 20

- AFISUL EVENIMENTULUI

 
   

VIZITĂ DE STUDIU la Departamentul de Educație din Catalonia, BARCELONA – SPANIA

 
   

Rezultate finale în urma evaluării dosarelor depuse pentru concursul de selecție a membrilor Consiliului Consultativ Mentorat și Formare continuă - C.C.D. Brăila

 
    Rezultate inițiale  în urma evaluării dosarelor depuse pentru concursul de selecție a membrilor Consiliului Consultativ Mentorat și Formare continuă - C.C.D. Brăila  
   

ADRESA privind completarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar

 
   

REGULAMENT al concursului de creativitate didactică în domeniul materialelor educaționale pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii în învățământul preuniversitar - ediția a XII-a

 

 
   

PROCEDURA privind selecția membrilor Consiliului Mentorat și Formare continuă - C.C.D. Brăila

 

 
   

 COMUNICAT DE PRESĂ - Atelierele marca ”Proiectul CRED” - astfel, în Brăila, în 29 septembrie 2023 în intervalul orar 11,00-15,00, la Inspectoratul Școlar Județean – corp 2 din str. Petru Maior nr. 20, a avut loc Atelierul ”Resurse educaționale CRED de la clasă la acasă” – învățământ primar.

 
   

COMUNICAT DE PRESĂ Atelierele marca ”Proiectul CRED” revin în județul Braila, fiind, de data aceasta, dedicate Resurselor Educaționale Deschise realizate în cadrul proiectului și adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar românesc.

Astfel, în Brăila în 29 septembrie 2023 în intervalul orar 11,00-15,00la Inspectoratul Școlar Județean – Corp 2 din str. Petru Maior nr. 20 are loc Atelierul ”Resurse educaționale CRED de la clasă la acasă”

 
   

- AGENDA EVENIMENTULUI - ATELIERUL CRED  Resurse EDUCAȚIONALE  cred DE LA CLASĂ LA ACASĂ organizat de Casa Corpului Didactic Brăila, 29 septembrie  2023, ora 11.00 -15.00 locația  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA  - CORP 2, Str. Prtru Maior nr. 20

- AFISUL EVENIMENTULUI

 
    VIZITĂ DE STUDIU LA UNIVERSITATEA TRE DIN ROMA, ITALIA

 

 
   

Selecție cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, cu grad didactic II și certificat de formator, în vederea participării la programul de formare profesională continuă "Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial - CREDactout. Formare nivel 1" (formare de formatori), seria 2, acreditat prin OME 3921/04.04.2023, de Casa Corpului Didactic din Municipiul Bucureşti, în cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED".

 
   

Înscrieri  program de formare acreditat „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

 Ca urmare a adresei ME nr. 557 / DGMRURS / 16.03.2023, în conformitate cu OME nr. 38111 / 10.03.2023, Casa Corpului Didactic Brăila demarează programul de formare „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, la care vor participa, cu prioritate, cadrele didactice încadrate pe postul de educator – puericultor.

Debutul cursului va avea loc în perioada noiembrie 2023 – ianuarie 2024.

Durată: 80 ore, sistem blended-learning (42 ore față-în-față și 38 ore online asincron). Număr credite profesionale transferabile: 27.

 Taxă program formare: 451,20 lei.

 O.M.E. 3811 / 10.03.2023  aprobare implementare click aici

 Adresă implementare click aici.

 

 
 

 

ADRESA privind organizarea și desfășurarea inspecțiilor școlare in anul 2023 -2024, precum și procesul de selecție a metodiștilor

 
   

PROCEDURA  CADRU - privind monitorizarea activităților specifice funcției de metodist al I.S.J. sau profesor metodist / formator al C.C.D.

 
   

Adresa inscriere PROF IV –  Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning in perioada septembrie - octombrie 2023

 

 
    Formular înscriere PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning

                  https://forms.gle/b2DFrHeSpU8x8BNT6

 

 
   

MATERIALE DIDACTICE 2023

ANUNT INSCRIERE CONCURS MATERIALE DIDACTICE  2023

Cerere Concurs MATERIALE DIDACTICE 2023

ANUNT INSCRIERE SIMPOZION MATERIALE DIDACTICE  2023

Cerere Simpozion MATERIALE DIDACTICE 2023

 
    Ateliere CRED  
   

Adresă privind completarea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar

 

 
    Adresă  privind programul de formare „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”  
    Adresă referitoare la participare personalului didactic din untățile de învățământ la programul de instruire online MATE

 

 
    Adresă referitoare la recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a rezultatelor particicpării profesorilor de limba franceză și de discipline non lingvistice din categoria "Programe complementare internaționale"

 

 
     APEL SELECȚIE  cadre didactice care ocupa prin concurs,  functii de conducere in unitati de invatamant de stat, inclusiv special, care scolarizeaza pe nivel primar si /sau gimnazial, in vederea participarii la programul de formare profesionala continua Managementul implementarii eficiente a curriculumului national. MANAGER - CRED Formare nivel II”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

 

 
    -  APEL SELECȚIE cadre didactice din învățământul primar şi  gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă  ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

 

 
    Procedură specifică privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile

 

 
    Ateliere PROF 14-19 decembrie 2022

 

 
   

Anunț cu privire la organizarea și desfășurarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă acreditate, PROF III – Managentul educațional în context mentoral și PROF IV – Coaching în procesul de predarea – învățare – evaluare în context blended – learning, implementate în cadrul proiectului  ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/cod SMIS 146587

Adresa implementare              Documente implementare

 
   


- Anunt proiect PROF pe site-ul ME la secțiunea Actualități a fost postat anunțul pentru Achiziția serviciilor de organizare evenimente. Acestea sunt structurate pe loturi.
https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/index.php

 

Invitație de participare: Instrucțiuni privind achiziția de servicii organizare evenimente - ateliere de lucru mentorat didactic

 

 
     - Documente privind recunoasterea si echivalarea in credite profesionale transferabile a competentelor dobandite in cadrul programelor pentru dezvoltare profesionala continu

Ordin OME 4224 / 06.07.2022

Metodologia cadru OME 4224

ANEXA 2

ANEXA 3

 

 
    - APEL SELECȚIE  cadre didactice care ocupa prin concurs,  functii de conducere in unitati de invatamant de stat, inclusiv special, care scolarizeaza pe nivel primar si /sau gimnazial, in vederea participarii la programul de formare profesionala continua Managementul implementarii eficiente a curriculumului national. MANAGER - CRED Formare nivel II”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327  
   

- APEL selecţie formatori pentru constituirea Corpului naţional de formatori din domeniul mentoratului de carieră didactică din preuniversitar la nivelul judeţului Brăila

 
    - Procedura privind selectia membrilor Consiliului Consultativ Formare si Mentorat - C.C.D. Braila  
 

 

- APEL SELECȚIE  cadre didactice care ocupa prin concurs,  functii de conducere in unitati de invatamant de stat, inclusiv special, care scolarizeaza pe nivel primar si /sau gimnazial, in vederea participarii la programul de formare profesionala continua Managementul implementarii eficiente a curriculumului national. MANAGER - CRED Formare nivel II”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

 
    -  APEL SELECȚIE cadre didactice din învățământul primar şi  gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă  ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327  
   

- Corp Mentori judeţul Brăila

                  Corp mentori       Anexa corp mentori sc

 
 

 

- Oferta programe de studii de conversie profesionala pentru cadrele didactice din învăţământul liceal

                   Adresa         Brosura

 
   

- APEL SELECȚIE cadre didactice din învățământul gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED- Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toti. Formare nivel II - invatamant gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

 
    - Asociaţia Partida Romilor "Pro - Europa"  - Curs de formare  MEDIATOR  ŞCOLAR  
     - Adresă privind acte normative care vizează domeniul formării şi dezvoltării în cariera didactică  
    - Rezultate finale ale procesului de recrutare şi selecţie  experţilor externi pentru posturile vacante din echipa, în afara organigramei Casei Corpului Didactic Brăila, Partener 5 în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/cod SMIS 146587, conform Apel de selecţie nr. 3

 

 
    - Rezultatul probei de evaluare a dosarelor în cadrul concursului de recrutare şi selecţie a experţilor externi pentru posturile vacante din echipa, în afara organigramei Casei Corpului Didactic Brăila, Partener 5 în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/cod SMIS 146587, conform Apel de selecţie nr. 3

 

 
    - Rezultatul probei de verificare a eligibilităţii  administrative a dosarelor în cadrul concursului de recrutare şi selecţie a experţilor externi pentru posturile vacante din echipa, în afara organigramei Casei Corpului Didactic Brăila, Partener 5 în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/cod SMIS 146587, conform Apel de selectie nr.3

 

 
     - APEL DE SELECȚIE Nr. 3 - Casa Corpului Didactic Brăila - Partener P5 anunță organizarea Concursului de recrutare și selectie pentru ocuparea a 4 posturi  de experți în cadrul proiectului POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587

 

 
   

- SELECȚIE cadre didactice care ocupa prin concurs,  functii de conducere in unitati de invatamant de stat, inclusiv special, care scolarizeaza pe nivel primar si /sau gimnazial, in vederea participarii la programul de formare profesionala continua Managementul implementarii eficiente a curriculumului national. MANAGER - CRED Formare nivel II”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Link inscriere Înscriere curs MNG - SE (răspunsuri) - Foi de calcul Google

Documente inscriere

si vor avea  atașat 

     - copie ci/bi

     - copie certificat nastere

     - copie certificat casatorie

     - copie diploma licenta/master

 
     - SELECȚIE cadre didactice din învățământul gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED- Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toti. Formare nivel II - invatamant gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

- Documente inscriere si vor avea  atașat 

     - copie ci/bi

     - copie certificat nastere

     - copie certificat casatorie

     - copie diploma licenta/master

     - extras de cont

     - adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care rezulta functia didactica, specializarea,vechimea,gradul didactic, statutul-titular/suplinitor, functia de conducere-daca este cazul

 
    - AFIŞUL EVENIMENTULUI  
   

 - AGENDA EVENIMENTULUI - Workshop  ”Competenţa personală, socială Şi DE a învĂŢA să înveŢi. construirea de experienŢe de învăŢAre relevante în Şcoală” organizat de Casa Corpului Didactic Brăila, 02 aprilie 2022, locația Colegiul Național ”Ana Aslan”, Calea Călărașilor nr. 307A

 
   

 - SELECȚIE cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

- Adresa M. E

- Link - Înscriere curs - "Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare" (google.com)

- Cerere inscriere

- Acord de prelucrare date

-Tabel centralizator

- Declaratie -

- Formular de inregistrare

 - Adeverinta

 
   

- C.C.D. Buzău anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea Sud- Est în cadrul proiectului POCU "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi" - CRED, Cod SMIS 2014+: 11832

 
   

- Informare cu privire la un nou instrument pentru promovarea şi operaţionalizarea Cadrului de Referinţă al Competenţelor pentru Cultura Democraţiei al Consiliului Europei şi organizarea unui seminar online de promovare

 
    - Rezultate finale ale procesului de recrutare şi selecţie  experţilor externi pentru posturile vacante din echipa, în afara organigramei Casei Corpului Didactic Brăila, Partener 5 în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/cod SMIS 146587, conform Apel de selecţie nr. 2  
   

- Rezultatul probei de evaluare a dosarelor în cadrul concursului de recrutare şi selecţie a experţilor externi pentru posturile vacante din echipa, în afara organigramei Casei Corpului Didactic Brăila, Partener 5 în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/cod SMIS 146587, conform Apel de selecţie nr. 2

 
    - Rezultatul probei de verificare a eligibilităţii  administrative a dosarelor în cadrul concursului de recrutare şi selecţie a experţilor externi pentru posturile vacante din echipa, în afara organigramei Casei Corpului Didactic Brăila, Partener 5 în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/cod SMIS 146587, conform Apel de selectie nr.2  
   

 - Adresa privind selectia cadrelor didactice din învățământul gimnazial, în vederea participării la programele de formare profesională în cadrul proiectului CRED

 Documentele de înscriere CRED le gasiti aici si vor avea  atașat 

     - copie ci/bi

     - copie certificat nastere

     - copie certificat casatorie

     - copie diploma licenta/master

     - extras de cont

     - adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care rezulta functia didactica, specializarea,vechimea,gradul didactic, statutul-titular/suplinitor, functia de conducere-daca este cazul

,   si vor fi trimise scanat  la C.C.D. Brăila pe adresa ccdbraila2007@yahoo.com

 

 
   

 - APEL DE SELECȚIE Nr. 2 - Casa Corpului Didactic Brăila - Partener P5 anunță organizarea Concursului de recrutare și selectie pentru ocuparea a 10 posturi  de experți în cadrul proiectului POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587

 
   

  - 01.11.2021 - Situația personalului vaccinat la nivelul Casei Corpului Didactic Brăila - 7 numărul de angajați - 1 angajat nevaccinat- 85,71% ponderea celor vaccinați

 
   

- Anunt selecţie cadre didactice în vederea participării la programele de formare PROF I- Mentorat de carieră didactică şi PROF II - Mentorat de practică pedagogică - pentru judeţul Brăila

 - Cerere de inscriere aici

 
   

- Adresă selecţie participanţi la programele de formare PROF I- Mentorat de carieră didactică şi PROF II - Mentorat de practică pedagogică

 
   

-  Adresa privind selectia cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la programele de formare profesională în cadrul proiectului CRED

 
   

 - NOU! Adresa privind echivalarea creditelor profesionale transferabile

Se echivalează programele de formare finalizate în ultimul interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii.

Comisia prevăzută la art.12 își poate desfășura activitatea în sistem online, în situația limitării sau suspendării activităților didactice, în perioada stării de alertă/urgență.

Pentru detalii privind tipul de programe de formare supuse echivalării și numărul de credite profesionale transferabile, vă invităm să consultați OM 5967/06.11.2020, art.6 și art.7.

Documente utile:

OM 5967/06.11.2020

Anexa_1_CERERE SOLICITANT

Documente utile pentru unitatea școlară:

Anexa_2_ADEVERINTA

Anexa_3_Decizie comisie_unitate scolara

Anexa_4_Fisa de evaluare

Anexa_5_PV comisie de echivalare

 
 
 

 

- Rezultate finale ale procesului de recrutare şi selecţie a experţilor  în cadrul concursului de recrutare şi selecţie a experţilor externi pentru posturile vacante din echipa, în afara organigramei Casei Corpului Didactic Brăila, Partener 5 în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/cod SMIS 146587

 

 
   

- Rezultatul probei de evaluare a dosarelor în cadrul concursului de recrutare şi selecţie a experţilor externi pentru posturile vacante din echipa, în afara organigramei Casei Corpului Didactic Brăila, Partener 5 în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/cod SMIS 146587

 

 
   

- Rezultatul probei de verificare a eligibilităţii  administrative a dosarelor în cadrul concursului de recrutare şi selecţie a experţilor externi pentru posturile vacante din echipa, în afara organigramei Casei Corpului Didactic Brăila, Partener 5 în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/cod SMIS 146587

 

 
   

 - Documnete inscriere pentru proiectul „STAR – Școală atractivă pentru toți” (Cod MySmis 2014+:133608)Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brăila

Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Vaslui

Partener 2:Casa Corpului Didactic Brăila

 - Formular inregistrare STAR

 - Anexa 2_Declaratie_consimtamant

 - Anexa 3_Cerere de inscriere

 - Anexa 7_Angajament respectare cerinte

 - Anexa 8_Declaratie dubla finantare

 - copie ci/bi

 - copie certificat nastere

 - copie certificat casatorie

 - copie diploma licenta/master

 - adeverinta eliberata de unitatea de invatamant

 

 
    - APEL DE SELECȚIE Nr. 1 Casa Corpului Didactic Brăila - Partener P5 Anunță organizarea Concursului de recrutare și selectie pentru ocuparea a 32 posturi de experți în cadrul proiectului POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/cod SMIS 146587

 

 
    - COMUNICAT DE PRESĂ  al  Workshop-ului  ”Strategii de identificare a nevoilor de învățare ale elevilor pentru prevenirea / reducerea eșecului școlar și a abandonului școlar”  organizat de Casa Corpului Didactic Brăila,
19 iunie 2021, locația I.S.J. Brăila corp 2, str. Petru Maior nr. 20

https://www.isjbraila.ro/file_comp/info_utile/1623967603_comunicat de presa 1 final.pdf

https://www.isjbraila.ro/file_comp/info_utile/1624003582_Agenda workshop CCDBR_V3.pdf

https://brailachirei.wordpress.com/2021/06/18/workshop-in-atelierele-cred-bune-practici-in-educatie-la-braila-cu-partener-casa-corpului-didactic/

 
    - AFISUL EVENIMENTULUI  
     - Workshop  ”Strategii de identificare a nevoilor de învățare ale elevilor pentru prevenirea / reducerea eșecului școlar și a abandonului școlar”  organizat de Casa Corpului Didactic Brăila,
19 iunie 2021, locația I.S.J. Brăila corp 2, str. Petru Maior nr. 20

 

 
    - AGENDA EVENIMENTULUI  Workshop ”Strategii de identificare a nevoilor de învățare ale elevilor pentru prevenirea / reducerea eșecului școlar și a abandonului școlar” organizat de Casa Corpului Didactic Brăila, 19 iunie 2021, locația I.S.J. Brăila corp 2, str. Petru Maior nr. 20
 
 
     - Scoala de vară pentru profesorii interesaţi să dezvolte programe de învăţământ şi materiale educaţionale  despre bioeconomie  
   

 - Conferința națională „Creativitate și inovație în educație - ediție on-line” 2021

 
   

- Adresa privind selectia cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la programele de formare profesională în cadrul proiectului CRED

 
     - MATERIALE DIDACTICE 2022

 - Invitatie concurs Regional  / interjudetean "Materiale didactice 2022"

 - Cerere Concurs „Materiale didactice 2022”

 - Invitatie Simpozion Regional / interjudetean "Materiale didactice 2022"

 - Cerere Simpozion „Materiale didactice 2022”

 
    - Rezultat final concurs adminitrator financiar  
    -Rezultat interviu concurs administrator financiar  
    - Rezultat proba practica concurs administrator financiar  
    - Proiectul CRED – despre puterea nemăsurată a lui #împreună și despre aritmetica sinergiei

  https://www.educred.ro/stiri/proiectul-cred-despre-puterea-nemasurata-a-lui-impreuna-si-despre-aritmetica-sinergiei/

 
    - Rezultat proba scrisa concurs administrator financiar  
    - Rezultat selecție dosare concurs administrator financiar  
    - Anunt concurs post vacant - Administrator Financiar Contabil  
    - Rezultate selecție dosare concurs administrator financiar  
    - Campania gratuită pentru profesori - ECDL Pedagogie digitală  
    - Invitație Educația media la școala și în societate  
    - Anunt concurs Administrator financiar  
    - Platforma națională  de informare despre vaccinarea COVID-19

 
   

- Link  înSCRIERE  CADRE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVESITAR, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CURSURILE DE FORMARE ACREDITATE CRED

 
   

- Documentele de înscriere CRED le gasiti aici si vor avea  atașat 

-        

     - copie ci/bi

     - copie certificat nastere

     - copie certificat casatorie

     - copie diploma licenta/master

     - extras de cont

     - adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care rezulta functia didactica, specializarea,vechimea,gradul didactic, statutul-titular/suplinitor,functia de conducere-daca este cazul

, - si vor fi trimise scanat  la C.C.D. Brăila pe adresa ccdbraila2007@yahoo.com

 

 
   

-Rezultatul probei de evaluare a dosarelor pentru concursul de recrutare si selectie pentru Experți în afara organigramei în cadrul proiectului POCU/665/6/23/133608  cu titlul „ STAR -Școală atractivă pentru toți”

 

 
   

-Rezultatul probei de verificare a eligibilitatii administrative a concursului  de recrutare si selectie pentru Experți în afara organigramei în cadrul proiectului POCU/665/6/23/133608  cu titlul „ STAR -Școală atractivă pentru toți”

 

 
   

- Anunț selecție concurs în cadrul proiectului POCU/665/6/23/133608  cu titlul „ STAR -Școală atractivă pentru toți” a 4 posturi de Experți în afara organigramei

 

 
    - Anunț eliberarea documente  
    -Rezultatul probei de evaluare a dosarelor pentru concursul de recrutare si selectie pentru Experți în afara organigramei în cadrul proiectului POCU/665/6/23/133608  cu titlul „ STAR -Școală atractivă pentru toți”  
     - C.C.D. Buzău anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea Sud- Est în cadrul proiectului POCU "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi" - CRED, Cod SMIS 2014+: 11832  
     -Rezultatul probei de verificare a eligibilitatii administrative a concursului  de recrutare si selectie pentru Experți în afara organigramei în cadrul proiectului POCU/665/6/23/133608  cu titlul „ STAR -Școală atractivă pentru toți”  
     - Anunț selecție concurs în cadrul proiectului POCU/665/6/23/133608  cu titlul „ STAR -Școală atractivă pentru toți” a 9 posturi de Experți în afara organigramei  
    - Precizări cu privire la prevederile legislative în vigoare, referitoare la derularea activitatilor de formare din cadrul programelor de formare continua acreditate, in contextul prevenirii si combaterii efectelor pandemiei COVID - 19

 

 
    - Adresa privind selectia cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la programele de formare profesională în cadrul proiectului CRED

 

 
   

 -Webinar: Conferinta Educatia Online - ASE Bucuresti + Edu Apps + Centrul Județean de Excelență Vaslui + CCD Braila  Agenda
Link webinar participati cu Google Meet

 https://meet.google.com/vqa-jgef-xdo

 

 
   

- Începe a doua ediție a Selecției Naționale „Creatori de Educație”

             https://www.edu.ro/comunicate-de-presă?page=4

- Perioada de înscriere în Selecția Națională de bune practici „Creatori de Educație”, desfășurată în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED, a fost prelungită cu două săptămâni, până la data de 5 iulie 2020.

 

 
     - CE TREBUIE SA STITI DESPRE COVID-19

/http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/

 
     
- Adresa privind demararea selectiei grupului tinta cadre didactice din invatamantul primar si gimnazial in vederea participarii la cursul de formare acreditat de CCD BZ. Noile serii sunt programate in perioada 8 iunie-31 august 2020.

 

 
 

 

 - Documentele de înscriere CRED le gasiti la acest link  Documente  si vor avea  atasat 

-          copie carte de identitate,

           copie certificat nastere

-          copie certificat casatorie, 

-          copie diploma de licenta ,

-          adeverinta de la scoala din care sa reiasa statutul-titular/suplinitor, cel putin gradul definitiv si sa predea la gimnaziu,

-          extras de cont de la banca oficial-nu adeverinta scoala

si vor fi trimise scanat  la C.C.D. Brăila pe adresa ccdbraila2007@yahoo.com până la data de 03.06.2020

 

 
    - Instruiri / formari cu privire la activitatea de predare – invatare – evaluare online sub forma de webinarii - Detalii aici  
   

-  Promovarea noilor tehnologii de învățare și a resurselor educaționale digitale pentru asigurarea continuității procesului de învățare și realizarea activităților didactice pe perioada suspendării cursurilor

   - adresa scoli

   -aplicatie Zoom --> Link   https://zoom.us/download

   - ghid Zoom 

   - aplicatie Teams -->  Link  https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion

   - ghid Teams

   - aplicatie Webex  --> Link  https://www.webex.com/downloads.html/

   - ghid Webex

   - ghid Meet

 

 
     - Anunt eliberare documente

 

 
     - Anunt suspendare cursuri desfasurate prin Casa Corpului Didactic Braila

 

 
     - Curs Acreditat MEN *  Fenomenul violentei * Prevenirea consumului de droguri

 

 
     - Anunt selectie CRED

 

 
     - CORRIGENDUM nr .1 la apelul privind organizarea selectiei pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud - Est, in cadrul proiectului  POCU "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi" - CRED, Cod SMIS 2014+: 11832

 

 
     - C.C.D. Buzău anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în afara organigramei pentru regiunea SUD-EST în cadrul proiectului POCU "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi" - CRED, Cod SMIS 2014+: 11832

 

 
   

 - Consultare publica privind documentele 

Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național (A1.1) și  

Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor (A1.2), elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți –CRED

 

 
     - Procedura  nr. 38591/03.10.2019 privind echivalarea si acordarea unui numar de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

 

 
     - Numar locuri alocate la nivelul judetului Braila in vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toţi". Formare nivel II - învățământ gimnazial si invatamant primar urban ”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău în cadrul proiectului "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi - CRED

 

 
   

 - Selecție cadre didactice din învățământul gimnazial din județele BRĂILA, BUZĂU, CONSTANȚA, GALAȚI, TULCEA, VRANCEA, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toţi". Formare nivel II - învățământ gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău în cadrul proiectului "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi - CRED”

 

 
     - Nota incepere formare CRED

 

 
     - Informare cu privire la cele mai recente evolutii ale unor initiative dezvoltate de Consiliul Europei in domeniul educatiei

 

 
     - Selecție cadre didactice din învățământul primar din județele BRĂILA, BUZĂU, CONSTANȚA, GALAȚI, TULCEA, VRANCEA, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toţi". Formare nivel II - învățământ primar”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău în cadrul proiectului "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi - CRED”

 

 
     - Apel Cred - Modificare calendar

 

 
     - Creatori de educatie - anunt

 

 
     - Regulament selectie " Creatori dec educatie"

 

 
   

 - C.C.D. Buzău anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în afara organigramei pentru regiunea SUD-EST în cadrul proiectului POCU "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi" - CRED, Cod SMIS 2014+: 11832.

 

 
     - Curs formare proiect național antidrog in mediul prescolar: ”Cum să crestem sănătosi”

 

 
     - Anunt initiative ale Consiliului Europei

 

 
     - Concurs interjudetean "Craciunul in suflet de copil"

 

 
     - Regulament Concurs National de creativitate didactica in domeniul materialelor auxiliare destinate educa'iei pentru drepturile omului, democratie si o cultura a pacii

 

 
     - Apel selecţie pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-EST în cadrul proiectului POCU "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi" - CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

 

 
     - Invitatie Concurs National " Lauda semintelor, celor de fata si-n veci tuturor!"

 

 
     - Oferta cursuri vocaționale

 

 
     - Curs OSCINT 2009

 

 
   

 - Concurs Made for Europe 2017

 

 
   

 - Ghid de bune practice ACTIV

 

 
     - Studiu privind contextualitatea programului ADS  
       
       
 

SITUATII PRIVIND FORMAREA

 - Documentele necesare an școlar 2021-2022  
       
  examen definitivat  - Definitivat

 

 
     - Model-cadru subiect definitivat  
       
  examen titularizare  - Titularizare

 

 
     - Model - cadru proba scrisa  
       
 

ANUNTURI 

 - Procedura de selectie a membrilor Consiliului Consultativ al responsabililor cu formarea

 

 
     - Educatie pentru acordarea primului ajutor

 

 
     - Apel selectie profesori

 

 
     - Anunt selectie  C.C. D

 

 
     - Educativa  - "Oportunități de studiu în străinătate pentru elevi"

 

 
     - Program de formare on line "CLOM"

 

 
       
  Concurs "Materiale didactice 2022" 

 - Invitatie concurs Regional  / interjudetean "Materiale didactice 2022"

 
 

 - Cerere Concurs „Materiale didactice 2022”

 
 

 - Invitatie Simpozion Regional / interjudetean "Materiale didactice 2022"

 
 

 - Cerere Simpozion „Materiale didactice 2022”

 
   

- Site - ul Concurs  „Materiale didactice 2022" 

https://sites.google.com/ccdbraila.ro/ccd-braila-2022/home

- Site -ul Concurs „Materiale didactice 2021" 

  https://sites.google.com/ccdbraila.ro/md202

- Site -ul Concurs „Materiale didactice 2020"

 
   

 - Site -ul Concurs " Materiale didactice 2019"

 
   

 - Comunicat presa Concurs regional / interjudetean "Materiale didactice 2021"

 
   

 - Comunicat presa Simpozion regional / interjudetean "Materiale didactice 2021"

 
       
  Mentorat  - Profesori Mentori  
       
 

ECHIVALARE CREDITE   

 - OMECTS 5562/2011  
       
  SCMI  - Standarde de management  
     - Ghid SCMI  
       
     -  Pagină dedicată informațiilor bugetare  
       
     -  Pagină de feed-back și sugestii  
       
 

 

 
 

 

 
Copyright © 2007

Toate drepturile rezervate. CCD Logo este marca Casei Corpului Didactic Brăila